ترانه وظیفه شناس
استادیار
گروه فيزيك, دانشكده علوم
29902784 فکس:22431666 : تلفن
: آدرس الکترونیکی
: آدرس وب سایت
تهران- اوین– دانشگاه شهید بهشتی–دانشکده علوم-گروه فیزیک آدرس :
مقالات علمي و کتب منتشر شده
سوابق تدريس
جوايز علمي
عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
زمينه تخصصي
سوابق کاري
علايق پژوهشي
سوابق تحصيلي
سوابق تدریسی

دوره کارشناسی:

1-        فیزیک پایه 1 در دانشگاه شهید بهشتی

2-        فیزیک پایه 2  در دانشگاه شهید بهشتی

3-        فیزیک حالت جامد 1  در دانشگاه شهید بهشتی

4-        فیزیک حالت جامد 2  در دانشگاه شهید بهشتی

5-        فیزیک قطعات نیمرسانا 1   در دانشگاه شهید بهشتی

6-        فیزیک قطعات نیمرسانا 2   در دانشگاه شهید بهشتی

7-        الکترومغناطیس 1  در دانشگاه شهید بهشتی

8-        الکترومغناطیس 2  در دانشگاه شهید بهشتی

 

دوره کارشناسی ارشد:

1-        فیزیک حالت جامدپیشرفته 1  در دانشگاه شهید بهشتی

2-        فیزیک حالت جامدپیشرفته 2  در دانشگاه شهید بهشتی

3-        موضوعات ویژه ماده چگال تحت عنوان  «نظریه کوانتمی جامدات»  در

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

دوره دکتری:

1-        نظریه بس ذره ای 2 در دانشگاه شهید بهشتی

2-        موضوعات ویژه ماده چگال تحت عنوان«مکانیک کوانتمی در سیستمهای با

 بعد پایین»  در دانشگاه شهید بهشتی

    

جوایز علمی

1- دانشجوی ممتاز در دوره کارشناسی

2-  نفر اول در اولین آزمون ورودی دورۀ دکترای فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

3- ارائه دهنده کلاس حل تمرین در  دانشگاه شهید بهشتی  در دوره کارشناسی

4- تدریس دروس فیزیک پایه در دانشگاه شهید بهشتی در دورۀ کارشناسی ارشد

5- اولین دانشجوی دختر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فیزیک و دکترای فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی

6- کارهای پژوهشی اینجانب در زمینه نانوفیزیک مورد تقدیر و تشویق ستاد نانو قرار گرفته اند.

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی

1-  عضو پیوسته انجمن نانو فناوری ایران

2-  داور مجله ISI Journal of Science (Iran)

3- عضو شورای داوری کتاب فصل و کتاب سال فیزیک وزارت ارشاد

سوابق کاری

1- استادیار دانشکده مهندسی فناوریهای نوین از سال 1381 تا 1385

2- استادیار دانشکده علوم از سال 1385 تاکنون

3- معاون گروه فیزیک در سال 1387

 

سوابق تحصیلی

1- دکترای تخصصی فیزیک – گرایش ماده چگال - گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی 

عنوان پایان نامه دکتری: «بازبهنجارش گاف نوار و جرم مؤثر در چاههای کوانتمی دوگانه»

 

2- کارشناسی ارشد فیزیک – گرایش ماده چگال - گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

      عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: «حل مدل آیزینگ با استفاده از روش مونته کارلو»

 

3-  کارشناسی فیزیک – گرایش هسته ای – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

 

علایق پژوهشی

 

1- محاسبه خواص بس ذره ای نیمرساناهای نانومتری

2- ترابرد در سیستمهای نانومتری

3- فیزیک محاسباتی و تکنیک های عددی در فیزیک

4- مدلسازی قطعات نیمرسانای با بعد پایین

5- نانوذرات

6-گرافین

 

 
مقالات علمی و کتب منتشر شده
زمینه تخصصی

1- فیزیک ماده چگال

2- نانو فیزیک

3- فیزیک محاسباتی

سوابق پژوهشی

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

1- علی اسکروچی، "کشش کولمبی درسیستمهای لایه کوانتمی دوگانه" (1383)

2- احسان نوروزی فر،"تحرک الکترونی در گاز الکترونی دوبعدی" (1385)

3- فایزه بستام، "تعیین منحنی مشخصه I-V چاههای کوانتمی چندگانه" (1385)

4- سوگل قاسم، "بررسی خواص بس ذره ای سیمهای کوانتمی با استفاده از روش STLS "  (1386)

5- طاها صلواتی فرد، "محاسبه آهنگ پراکندگی ناکشسان کولنی برای یک لایه کوانتمی" (1387)

6- فاطمه خداوردلو، "آهنگ انتقال انرژی در ساختارهای نیمرسانای نانومتری" (1387)

7- سعید رستمی، "بررسی اثر فونونها بر خواص بس ذره ای نانولایه های نیمرسانا" (1388)

8- سوسن شریفی، "محاسبه خواص بس ذره ای گاز بوزونی دوبعدی" (1388)

9- سعیده فرهنگی، "اثر زیر نوارها در ساختارهای نیمرسانای دوبعدی" (1388)

10- امین حشمتی، "محاسبه نوار انرژی نقاط کوانتمی با استفاده از روشK.P " (1388)

 

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

1-      راحله رضایی، "طراحی و بررسی خواص ترابرد مدارهای نانومتری متشکل از سیمهای کوانتمی" (1383)

2-      علی اکبری، "روش DMRG و کاربردهای آن" (1385)

3-      مهدی عسکری،"مشخصه I-Q ترانزیستورهای تک الکترونی" (1386)

4-      مسلم میراسموری، "بررسی انتشار پلاسمونهای سطحی در آرایه خطی از نانوکره های فلزی" (1387)

5-      شورش سلطانی، "محاسبه و بررسی تابع دی الکتریک گرافین" (1388)

 

راهنمایی بیش از 20 پروژه کارشناسی فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی